Bộ sưu tập nhà đẹp tại Thành Phố Hồ Chí Minh (Phần I)

Email Print PDF
BusinessPro.vn - Từ xưa đến nay, mọi việc trong trời đất đều gắn với bát quái, ngũ hành… Chính vì lẽ đó mà khi kiến thiết một ngôi nhà, khâu xem phong thuỷ được coi là khá quan trọng. - (VTV - Hoàng Mai)

Phong thủy trong kiến trúc, nội thất có mục đích chính là tạo ra sự tiện dụng cho con người mà vẫn đảm bảo sự hòa hợp cần thiết với môi trường xung quanh. Theo quan điểm xem phong thủy, đời sống của chúng ta có liên quan đến những diễn biến của vũ trụ và chuyển hóa. Sự kết hợp giữa con người với môi trường xung quanh gọi là “khí”.

Khí như hơi thở, là phần thiết yếu duy trì tính quân bình từ vật chất cho đến môi trường sinh hoạt của con người. Khí trong nhà ở cũng ảnh hưởng đến khí trong cơ thể. Việc nghiên cứu ảnh hưởng của khí trong môi trường xung quanh với khí cá nhân là một phần quan trọng của thuật phong thủy nhằm phát huy sức mạnh thiên nhiên, né tránh rủi ro và mang lại nhiều điều tốt lành.

Một số hình ảnh nhà đẹp tại Thành Phố Hồ Chí Minh (Phú Mỹ Hưng)
hinhanh/nha_tphcm/p001.jpghinhanh/nha_tphcm/p002.jpghinhanh/nha_tphcm/p003.jpghinhanh/nha_tphcm/p004.jpghinhanh/nha_tphcm/p005.jpg
hinhanh/nha_tphcm/p006.jpghinhanh/nha_tphcm/p007.jpghinhanh/nha_tphcm/p008.jpghinhanh/nha_tphcm/p009.jpghinhanh/nha_tphcm/p010.jpg
hinhanh/nha_tphcm/p011.jpghinhanh/nha_tphcm/p012.jpghinhanh/nha_tphcm/p013.jpghinhanh/nha_tphcm/p014.jpghinhanh/nha_tphcm/p015.jpg
hinhanh/nha_tphcm/p016.jpghinhanh/nha_tphcm/p017.jpghinhanh/nha_tphcm/p018.jpghinhanh/nha_tphcm/p019.jpghinhanh/nha_tphcm/p020.jpg
hinhanh/nha_tphcm/p021.jpghinhanh/nha_tphcm/p022.jpghinhanh/nha_tphcm/p023.jpghinhanh/nha_tphcm/p024.jpghinhanh/nha_tphcm/p025.jpg
hinhanh/nha_tphcm/p026.jpghinhanh/nha_tphcm/p027.jpghinhanh/nha_tphcm/p028.jpghinhanh/nha_tphcm/p029.jpghinhanh/nha_tphcm/p030.jpg
hinhanh/nha_tphcm/p031.jpghinhanh/nha_tphcm/p032.jpghinhanh/nha_tphcm/p033.jpghinhanh/nha_tphcm/p034.jpghinhanh/nha_tphcm/p035.jpg
hinhanh/nha_tphcm/p036.jpghinhanh/nha_tphcm/p037.jpghinhanh/nha_tphcm/p038.jpghinhanh/nha_tphcm/p039.jpghinhanh/nha_tphcm/p040.jpg
hinhanh/nha_tphcm/p041.jpghinhanh/nha_tphcm/p042.jpghinhanh/nha_tphcm/p043.jpghinhanh/nha_tphcm/p044.jpghinhanh/nha_tphcm/p045.jpg
hinhanh/nha_tphcm/p046.jpghinhanh/nha_tphcm/p047.jpghinhanh/nha_tphcm/p048.jpghinhanh/nha_tphcm/p049.jpghinhanh/nha_tphcm/p050.jpg
hinhanh/nha_tphcm/p051.jpghinhanh/nha_tphcm/p052.jpghinhanh/nha_tphcm/p053.jpghinhanh/nha_tphcm/p054.jpghinhanh/nha_tphcm/p055.jpg
hinhanh/nha_tphcm/p056.jpghinhanh/nha_tphcm/p057.jpghinhanh/nha_tphcm/p058.jpghinhanh/nha_tphcm/p059.jpghinhanh/nha_tphcm/p060.jpg
hinhanh/nha_tphcm/p061.jpghinhanh/nha_tphcm/p062.jpghinhanh/nha_tphcm/p063.jpghinhanh/nha_tphcm/p064.jpghinhanh/nha_tphcm/p065.jpg
hinhanh/nha_tphcm/p066.jpghinhanh/nha_tphcm/p067.jpghinhanh/nha_tphcm/p068.jpghinhanh/nha_tphcm/p069.jpghinhanh/nha_tphcm/p070.jpg
© BusinessPro.vn, All rights reserved. Powered by JTDVi1.6, J!v1.5.9
® Ghi rõ nguồn "BusinessPro.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.